Naše služby

RESTAUROVÁNÍ

Restaurováním historických zbraní, chladných i palných, se zabývám již řadu let. Mnou restaurované zbraně lze vidět např. na zámku v Častolovicích, jinak v mnoha soukromých sbírkách. Postupy používám dle běžných restaurátorských metod, vždy citlivě a v souladu s etickým přístupem k jednotlivým artefaktům. U cennějších předmětů, nebo pokud to zákazník vyžaduje, vystavím protokol o restaurování s fotodokumentací. Restauruji pouze kovové části, u dřevěných (např. pažby) spolupracuji se špičkovým restaurátorem dřeva.

URČOVÁNÍ HISTORICKÝCH ZBRANÍ

Zařazení, dataci a odhad tržní ceny.mohu provést zejména u chladných zbraní do počátku 20 stol.., u palných do r. 1890.